Tape

Vi tilbyder et bredt udvalg af forskellige tekniske tapeløsninger til en række formål indenfor byggeri og industri.

Forskellligartede tape-løsninger
Der er mange anvendelsesmuligheder for tekniske tapeløsninger, og de kan findes i næsten alle industrielle applikationer.
En vigtig komponent for brugen af tekniske tape er det korrekte valg af klæbesystem og de fysiske egenskaber samt hensyntagen til de applikationsspecifikke krav.
Vi stiller gerne vores knowhow til rådighed for dig med henblik på valg af den rigtige tape.

Enkelsidet selvklæbende tape
Anvendelsesområder
Enkeltsidet selvklæbende tape kan tilpasses til forskellige krav.
Emballering, mærkning, afdækning, splejsning - ensidet selvklæbende  tape anvendes indenfor en række områder.
De består af en bærer, også kaldet liner og en lag af klæbemasse, som kan have forskellige egenskaber afhængigt af anvendelsesområdet.
Funktion
Som liner kan anvendes forskellige materialer som f.eks. plast- eller metalfolie, papir eller tekstilstof.
Med akryl-, gummi- og silikoneklæbemidler og deres modifikationer findes der også klæbemidler med forskellige egenskaber. Afhængigt af det anvendte liner og den anvendte klæber kan særlige tekniske krav således opfyldes.
Fordelene
Uanset om tapen skal have en høj rivestyrke eller om den skal kunne rives over med hånden, skal være varmebestandig eller aftagelighed  uden at efterlade klæberester, er produktudvalget stort og spænder fra simpel emballagetape til kemisk resistent afdækningstape.
Vi rådgiver dig gerne om det rigtige valg til din anvendelse.Dobbeltsidet selvklæbende tape
Anvendelsesområder
Den foretrukne tape, når du ønsker at samle to materialer.
Sammenlimning, montering, splejsning eller ønske om at gøre et emne selvklæbende - anvendelsesmulighederne for dobbeltsidet tape er mange og varierede. Tapen består af en liner belagt med klæbemiddel på begge sider.
Tapens tekniske egenskaber og ydeevne bestemmes af kombinationen af linermateriale og typen af klæbemiddel.
Funktion
Som liner kan anvendes forskellige materialer som f.eks. plastfolie, papir eller tekstilstof. Klæbelaget kan være akryl-, gummi- eller silikoneklæb og modifikationer heraf på begge sider, men det er også muligt at fremstille differentierede tape med forskellige typer klæbemidler eller klæbemidler i forskellige grader for hver side.
Fordelene
I modsætning til konventionelle dobbeltsidede tape, består linerløse transfertape udelukkende af klæbemasse. Det gør dem særligt tynde og fleksible.
Dobbeltsidede tape findes i en række kvaliteter, udviklet til skræddersyede formål. Eksempler herpå er en række tape udviklet til papir og trykkeribranchen, så som tape til klichémontage, spejlsning af papir og foliebaner samt vandopløselige tape.
Andre specielle anvendelser er f.eks. messe-branchen hvor kravet til tapen er at der ikke efterlades klæberester ved fjernelsen af tapen.
Vi rådgiver dig gerne om det rigtige valg til din anvendelse.


Tape med høj ydeevne ( high bonding tape)
Anvendelsesområder
Særlige krav kræver særlige løsninger.
Skrue, nitte,  punktsvejsning - high bonding tape tilbyder alternativer til konventionelle mekaniske fastgørelsessystemer og flydende klæbemidler.
Funktion
High bonding tape giver på grund af deres viskoelastiske egenskaber en særlig stærk vedhæftning og dermed mulighed for at erstatte mekaniske forbindelser sikkert, pålideligt og effektivt.
Spændinger og kræfter forårsaget af forskellige temperaturudvidelseskoefficienter kan absorberes ved hjælp af deres særlige af viskoelastisk klæbemiddel.
Fordelene
På grund af deres meget høje klæbekraft er tapen velegnet til permanent, spændingsfri limning af forskellige materialer. Takket være den gode umiddelbare vedhæftning, selv på strukturerede og lavenergi-overflader, er der også mulighed for direkte viderebehandling.
Vi rådgiver dig gerne om dit produktvalg. Sammen finder vi en løsning til din anvendelse - f.eks. med en 3M VHB-klæbebånd, et produkt fra Hyperjoint-serien fra Nitto Denko, ACXplus-familien fra tesa eller et andet produkt, der passer til din anvendelse.PVC Isoleringstape
Anvendelsesområder
Elektriske isoleringsbånd med PVC-bagside er velegnede til alle anvendelser inden for elektronikbranchen.
De anvendes dog også på mange andre områder, fordi de er velegnede til pakning, forsegling og mærkning.
Funktion
Scapa, Europas største producent af PVC-isoleringstape, tilbyder en bred vifte af produkter.
Desuden fås Nittos førsteklasses kvaliteter som PVC 228 og PVC 201X med VDE-godkendelse og flammehæmmende egenskaber og som PVC 21 og PVC 201 som universelle isoleringsbånd i forskellige farver.
Fordelene
Deres overlegne strækegenskaber skyldes at der ikke anvendes fyldstoffer i produktionsprocessen. Det gør disse produkter særligt bløde og smidige.
Takket være disse egenskaber og deres gode modstandsdygtighed over for kemikalier og fugt samt deres egnethed til udendørs brug har de i årenes løb været en fast del af produkterne indenfor elektronik og telekommunikation.

Skum-tape
Anvendelsesområder
Skumtape er ideelle til ujævne overflader.
De er tykkere og blødere end tape uden en liner af skum.
Det betyder, at de tilpasser sig godt til ru eller ujævne overfladestrukturer, muliggør toleranceudligning og kan stadig fungere som tætning.
Enkeltsidet eller dobbeltsidet - vi finder det rigtige produkt til dig alt efter din anvendelse.

EPDM-skumtape, ensidigt selvklæbende side
Nitto EPDM-skumbånd fås i forskellige tætheder og som versioner med lukkede og halvlukkede celler. Desuden er der forskellige klæbestoffer til rådighed for at tilpasse produktet perfekt til den givne opgave.
Nitto EPDM-skum kan anvendes som vandtætte og temperaturbestandige tætninger af høj kvalitet med fremragende støj- og vibrationsdæmpning.

Enkeltsidede PE- og PVC-skumtape
Enkeltsidet skumtape er velegnet til vandtæt, lufttæt, støvtæt og trækfast tætning, polstring, beskyttelse og vibrationsdæmpning.
PVC-skummene er også velegnede til udendørs brug takket være deres UV- og vejrbestandighed og akrylklæbemidlet. De fås i forskellige shorehårdheder, har i nogle tilfælde neoprenlignende egenskaber.
Scapa's PE-skumprodukter er velegnede til luft- og vandtætte tætninger indendørs uden UV-eksponering. Ligesom PVC-kvaliteterne fås PE-varianterne også i forskellige tykkelser.


Enkeltsidede PE- og PVC-skumtape
Enkeltsidet skumtape er velegnet til vandtæt, lufttæt, støvtæt og trækfast tætning, polstring, beskyttelse og vibrationsdæmpning.
PVC-skummene er også velegnede til udendørs brug takket være deres UV- og vejrbestandighed og akrylklæbemidlet. De fås i forskellige shorehårdheder, har i nogle tilfælde neoprenlignende egenskaber.
Scapa's PE-skumprodukter er velegnede til luft- og vandtætte tætninger indendørs uden UV-eksponering. Ligesom PVC-kvaliteterne fås PE-varianterne også i forskellige tykkelser.


Ekspanderende fugebånd
Ekspanderende fugebånd yder i henhold til BG1 en slagregnstæt lukning af fuger, samlinger og tilslutninger.
Fugebåndene fås i sort og grå.
PU-skummet er imprægneret, UV- og vejrbestandigt samt slagregnstæt op til 600 Pa og er dermed egnet som yderste fuge, når der stilles høje krav til slagregnstæthed og diffusionsåbenhed.
Takket være forkomprimering på rullen, udvider skummet sig efter installationen, tilpasser sig ujævne underlag og sikrer en homogen lukning af fugen. Dette gør ekspanderende tætningsbånd universelt anvendelige i de fleste lukningsentrepriser.

Dobbeltsidet skumtape
Dobbeltsidet skumtape består af en skumliner, der er belagt med klæbemiddel på begge sider.
Der findes PE-, PVC-, PU- eller PE/EVA-skum som linermaterialer, som i kombination med akryl- eller gummiklæbemidler og forskellige varianter heraf bestemmer skumklæbebåndets tekniske egenskaber og ydeevne.
Afhængigt af kombinationen af skum og klæbemiddel er produkterne velegnede til forskellige anvendelser, hvor der er behov for fastgørelse, montering, limning eller polstring. Takket være den tykkere skumryg i forhold til konventionelle dobbeltsidede klæbebånd kan ru eller ujævne overfladestrukturer og spaltetolerancer kompenseres bedre. Samtidig har skumtapen en tætningsvirkning og dæmper vibrationer.
Inden for spejlklæbning er PE-skumtape med gummiklæb etableret takket være deres høje øjeblikkelige vedhæftningsevne, mens UV- og vejrbestandige varianter med akrylklæb anvendes til udendørs brug.
Anvendelsesmulighederne for dobbeltsidet skumtape er blevet udvidet yderligere med de nye Tesa-produkter med PE/EVA-skumliner. Anvendelser, hvor den reducerede bæreevne af konventionelle dobbeltsidede skumtapes tidligere krævede en særlig tape, kan nu delvist løses med disse tesafix-produkter.Butyl-tape
Butyl-tape finder anvendelse indenfor en byggeri og industri og fås som både enkeltsidet og dobbeltsidet klæbende tape
Enkeltsidet klæbende butyl-tape består af en liner pålagt en butylmasse i en given tykkelse afhængigt af opgaven. Lineren består gerne af en form for folie. Det vil typisk være en alu-folie eller PE-/plast-folie
Dobbeltsidet klæbende butyl-tape består af en butylmasse i en given tykkelse afhængigt af opgaven. Der vil normalt ikke være en liner, men en aftagelig papir eller folie som betyder at det udelukkende er butyl-klæberen, der er tilbage på emnet.
Butyl tape anvendes når der skal etableres en permanent elastisk sammenklæbning af emner hvor der ønskes en effektiv tætning overfor fugt- og luftgennemtrængning.
Butyl tape anvendes typisk indenfor byggeri som tætning af alu-/glas-facader, ved pladesamlinger, ovenlysvinduer og udestuer.
Butyl tape bruges desuden i forbindelse med  klæbning af EPDM-facademenbraner mod murværk eller facade-elementer.
Butyl tape har fremragende dampspærrende egenskaber, såvel som vibration og støjdæmping.