EPDM


Materialet EPDM er en syntetisk gummi, der opfylder alle krav til fugtsikring og modstandsdygtighed i moderne byggeri. Dette ekstremt modstandsdygtige materiale anvendes eksempelvist til fugtsikring af vinduer, facader og flade tage.EPDM-fugebånd
Contra-Tech Flex & Self-Flex EPDM Fuge-båndende finder anvendelse indenfor utallige områder af byggeindustrien.
Især inden for træ- og metalkonstruktioner, hvor de bruges til at beskytte konstruk-tionerne mod indtrængende fugt.
EPDM Fugebåndene er særdeles velegnede i forbindelse med facadeplader, hvor fugebåndene sikrer en fuldstændig fugtsikring i pladesamlingerne.
Dertil kommer at de tjener til dæmpning af støj og vibrationer i konstruktionerne.
Contra Self-Flex desuden ensidigt selv-klæbende for at lette montagen og undgå brugen af klamper.

Contra-Tech Flex & Self-Flex EPDM Fuge-båndende Contra-Tech Flex & Self-Flex EPDM Fuge-båndende


NovoProof Facademembran NovoProof Facademembran

 


NovoProof Facademembran
NovoProof Facademembranerne har bred anvendelse indenfor dansk byggeri.
Membranerne anvendes generelt som sikring af bygningselementer mod fugt- og luftind-trængning. Eksempelvis som vindues-og facade-inddækninger, ved etageadskillelse, ovenlys-vinduer samt mod opstigende fugt mellem sokkel og murværk.
Facademembranerne er ozon og UV-stabile og generelt ekstremt holdbare overfor vejrliget.
NovoProof FA er en dampdiffusionsåben membran.
NovoProof FAI er en dampdiffusionstæt membran.
Facademembranerne kan desuden tilbydes med formonteret butyl-tape på én eller begge sider.
NovoProof Membranerne er certificeret iht EN 13859-2 og er DGNB-certificeret

TA EPDM Klæber
Novoproof TA EPDM klæber er et 1-komponent opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel  klar til brug.
Novoproof TA EPDM klæber er velegnet til limning af EPDM membraner og sikrer en maksimal vedhæftning til de fleste gængse materialer.  Overfladerne der skal limes, skal være rengjorte, tørre, faste og fri for fedt, olie og slipmidler. Da der er tale om den klassiske kontaktlimningsmetode med lav påføringstykkelse, bør limningen kun udføres på glatte og jævne underlag.
Det anbefales at udføre en vedhæftningsprøve inden opstart.

NovoProof TA EPDM Klæber Novoproof TA EPDM Klæber


NovoProof Primer NovoProof Primer


Primer
Novoproof Primer er en brugsklar primer til sugende underlag. Det tjener som et vedhæftningsfremmende middel til den efterfølgende limning af Novoproof facademembraner.
Novoproof Primer fra Saargummi skal røres godt op før brug og derefter påføres tyndt og jævnt med en pensel eller rulle.

FA Cleaner
Novoproof Cleaner er udviklet til forbehandling af kontaktflader og supplerer sortimentet af Novoproof-artikler til facadertætning. Den er velegnet til rengøring af snavsede underlag.

NovoProof FA Cleaner NovoProof FA Cleaner